steel ball napkin holder 004

steel ball napkin holder 004
Steel ball napkin holder 004
Product Code : 149
Product Description
steel ball napkin holder is made of wood and steel. 
steel ball napkin holder is made of wood and steel. 
Contact Us

3B, Shakti Nagar, Chiryatola Line Par Near Durga Mandir, Moradabad, Uttar Pradesh, 244001, India
Phone :91-591-2484934