Stepped candle holder 002

Stepped candle holder 002
Stepped candle holder 002
Product Code : 145
Product Description
The stepped candle holder is made of fusion. 
The stepped candle holder is made of fusion. 
Contact Us

3B, Shakti Nagar, Chiryatola Line Par Near Durga Mandir, Moradabad, Uttar Pradesh, 244001, India
Phone :91-591-2484934